Przedwczesna niewydolność jajnikowa (Premature Ovarian Failure – POF)


zatrzymanie menstruacji przed ukończeniem 40-go roku życia spowodowane wysokim poziomem gonadotropin i niskim poziomem estrogenu.