Polispermia


zjawisko wnikania więcej niż jednego plemnika spośród których tylko jeden łączy się z jądrem.