Macica Dwurożna (Bicornuate Uterus)


wrodzone zniekształcenie macicy gdzie w jej górnej części jest ona rozdwojona.