Estradiol (E2)


Główny estrogen produkowany przez jajniki. Odpowiedzialny jest za formowanie się żeńskich drugorzędnych cech płciowych. Podtrzymuje wzrost pęcherzyków i rozwój endometrium. W środkowej fazie cyklu wysoki jego poziom powoduje wyrzut LH z przysadki mózgowej. Jest to niezbędne do wywołania owulacji czyli uwolnienia się komórki jajowej z pęcherzyka.