BBT (Basal Body Temperature)


Podstawowa Temperatura Ciała. Jest to temperatura ciała mierzona w jej najniższym punkcie, zwykle rano przed wstaniem z łóżka. Wykres BBT jest używany do przewidywania wystąpienia owulacji.