ACA (Anticardiolipin Antibodies)


Przeciwciała Antykardiolipinowe – Przeciwciała skierowane przeciw kardiolipinom. Są jedynmi z antyfosfolipidowych grup przeciwciał. Najczęściej rozpoznawany i testowany jako czynnik immunologiczny. Około 80% pacjentów, u których stwierdzono przeciwciała antyfosfolipidowe stwierdza się rownież przeciwciała antykardiolipinowe, a pozostałych 20% co najmniej jeden z pozostałych sześciu przeciwciał antyfosfolipidowych.