RODO

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych („RODO”). W związku z powyższym przekazujemy Państwu informacje o zasadach przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu prawach w związku z korzystaniem z Naszych usług medycznych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest:

KLINIKA ZDRÓWKO S.C. IWONA ADAMCZAK, RAFAŁ ADAMCZAK,
ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 23, 86-032 NIEMCZ,
tel.: +48 52 375 25 07, adres e-mail: klinika-zdrowko@o2.pl

2. Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres:

KLINIKA ZDRÓWKO S.C. IWONA ADAMCZAK, RAFAŁ ADAMCZAK,
ALEJA ADAMA MICKIEWICZA 23, 86-032 NIEMCZ,

– przez e-mail:

daneosobowe@klinika-zdrowko.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

• objąć Cię umową opieki medycznej,
• dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
• obsłużyć reklamacje jeśli wpłyną,
• przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
• archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
• zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki),
• podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:
• umowa objęcia opieką medyczną,
• prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
• przepisy prawa.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych i niemedycznych, będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing w tym profilowanie) do czasu wniesienia sprzeciwu.

5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

• podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
• podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
• podmiotom upoważnionym przez Ciebie,
• medycyna pracy,
• zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa),
• komercyjna opieka medyczna,
• pakiet socjalny,
• zewnętrzne usługi ochrony mienia.

6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
• Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).
• Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.

Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami.

Rejestracja:
52 375 25 07

pon.-pt. 08:00-21:00
sob. 09:00-16:00