Przyczyny niepłodności

Trudności z zajściem w ciążę obserwuje się u coraz większej liczby par.Niezamierzona bezdzietność jest problemem cywilizacyjnym.  Do niedawna odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczano tylko kobiety. Obecnie wiadomo, że problem niepłodności dotyczy również mężczyzn.

W czasie ostatnich 10-15 lat, diagnostyka niepłodności znacząco się rozwinęła. Zaczęto obserwować szereg czynników, mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na występowanie problemów z płodnością.

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepłodność, jako „niemożność uzyskania ciąży u seksualnie aktywnej pary, niestosującej jakiejkolwiek antykoncepcji, przez okres co najmniej 12 miesięcy pożycia”. (WHO,2010). Według szacunków WHO, problem ten dotyczy 10- 18% populacji. Definicja pokazuje, iż niepłodność jest chorobą dotyczącą pary, jednak za jej wystąpienie odpowiedzialny jest czynnik męski, czynnik żeński lub czynnik męski i żeński razem. WHO definiuje niepłodność, jako chorobę społeczną.


Niepłodność dzielona jest na podstawie przyczyn, które ją powodują. Wyróżnić można:


Bezpłodność, czyli inaczej niepłodność całkowitą, której przyczyną mogą być na przykład wady wrodzone narządów rozrodczych lub mutacje genetyczne, powodujące występowanie defektów układu płciowego
Niepłodność względną, która występuje okresowo i może zostać poddana leczeniu

Istnieje także podział niepłodności, według którego wyróżniamy:


Niepłodność pierwotną – brak możliwości zajścia w ciążę, mimo ponad roku udokumentowanych prób; dotyczy ona głównie mieszkańców krajów wysokorozwiniętych
Niepłodność wtórną – brak możliwości zajścia w ciążę, jednak w wywiadzie stwierdza się już ciążę zakończoną porodem lub poronieniem; dotyczy ona mieszkańców krajów rozwijających się

Biologiczne przyczyny niepłodności, spowodowane mogą być czterema następującymi czynnikami:


ZABURZENIA OWULACJI

CZYNNIK MĘSKI

CZYNNIK JAJOWODOWY I MACICZNY

NIEPŁODNOŚĆ IDIOPATYCZNA

Rejestracja:
52 375 25 07

pon.-pt. 08:00-21:00
sob. 09:00-16:00