Aktualności

powrót

Wpływ nowotworu na płodność mężczyzny

20-02-2018

O możliwości zamrożenia nasienia w celu zachowania płodności Pacjenci dowiadują się zwykle od swojego lekarza onkologa. Uważa się to za powszechną praktykę w przypadku nowotworów układu moczowo – płciowego, które wymagają leczenia chirurgicznego, hormonalnego, chemioterapii lub naświetlań w okolicy miednicy. Także przy ziarnicy złośliwej, chłoniaku, białaczce, w leczeniu których wykorzystuje się cytostatyki oraz naświetlania całego ciała. W praktyce prawie każdy typ nowotworu, jeśli tylko terapia obejmuje wyżej wymienione metody, może – permanentnie lub czasowo – zaburzać powstawanie i dojrzewanie plemników.

Przyczyny zaburzeń płodności

Nie należy jednak zapominać, że już sam nowotwór może powodować zmiany w układzie rozrodczym mężczyzny, prowadząc do późniejszych problemów w posiadaniu potomstwa. Wzrost temperatury, uwalniane przez komórki nowotworowe cytokiny, a na poziomie metabolicznym niedobór witamin, minerałów i mikroelementów, obserwowane u cierpiących na nowotwory złośliwe, to niektóre z czynników wpływających negatywnie na funkcjonowanie gonad męskich. Także produkcja hormonów może zostać zaburzona w wyniku dużego stresu, działania substancji wydzielanych przez nowotwór (np. β-HCG) lub uszkodzenia gruczołów dokrewnych (tarczycy, nadnerczy, podwzgórza, przysadki) regulujących pracę układu rozrodczego.

Według literatury, jeszcze przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia, obniżone parametry nasienia występują u ok. 64% mężczyzn. U 12% Pacjentów, plemników jest zbyt mało lub nie wykazują ruchu, a więc zamrożenie nasienia nie jest możliwe. Najsłabsze parametry obserwujemy w przypadku pacjentów z nowotworami germinalnymi (zarodkowymi) jąder.*

Między innymi ze względu na obniżoną ruchliwość, żywotność i koncentrację plemników jeszcze przed rozpoczęciem terapii, polecamy naszym Pacjentom, aby zdecydowali się na zamrożenie przynajmniej dwóch porcji nasienia tak, aby szansa na posiadanie potomstwa w przyszłości wzrosła.

Uwaga: W Centrum Leczenia Niepłodności Parens wykonujemy u Pacjentów onkologicznych dwukrotne mrożenie nasienia w cenie jednego. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z Recepcją.

autorzy:
dr n. med. Jarosław Janeczko
mgr Aneta Macur

Literatura:

powrót

Rejestracja:
52 375 25 07

pon.-pt. 08:00-21:00
sob. 09:00-16:00