Aktualności

powrót

Magnetycznie aktywowane sortowanie plemników do ICSI

20-02-2018

   Magnetycznie aktywowane sortowanie komórek (MACS – magnethic activated cell sorting) to metoda separacji plemników pozwalająca uniknąć wykorzystania w procedurze in vitro lub inseminacji plemników wykazujących cechy apoptozy. Plemniki te, mimo że prawidłowe pod względem morfologii i ruchliwości, wykazują cechy charakterystyczne dla mechanizmów zaprogramowanej śmierci komórki.

Dochodzi wtedy m.in. do przemieszczenia fosfatydyloseryny (PS) z wewnętrznej do zewnętrznej błony fosfolipidowej plemnika, co indukuje proces związany z naruszeniem integralności całej błony. Redystrybucja fosfatydyloseryny z wewnętrznej do zewnętrznej błony jest wczesnym markerem apoptozy. Standardowymi metodami nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany plemnik został już objęty procesem apoptozy.

Apoptoza

Apoptoza to zaprogramowana śmierć komórki, następująca w wyniku mechanizmu aktywacji enzymatycznej oraz zmniejszenia potencjału błon komórkowej. Nie prowadzi jednak do wywołania stanu zapalnego. Ma na celu eliminację z organizmu uszkodzonych lub zmienionych komórek.

Przemieszczenie fosfatydyloseryna (PS) z wewnętrznej do zewnętrznej błony komórkowej podczas apoptozy.

MACS – opis metody

Schemat zasady działania metody MACS

Charakterystyka plemników wykorzystywanych w metodzie MACS

W wyniku rozdziału magnetycznego metodą MACS otrzymujemy dwie frakcje z próbki nasienia. Do dalszych procedur wykorzystywane są jedynie plemniki znajdujące się w frakcji wypływające z kolumny. Plemniki te charakteryzują się:

W metodzie MACS można wykorzystać zarówno nasienie świeże jak i mrożone. Nasienie podlegające preparatyce z wykorzystaniem metody magnetycznie aktywowanego sortowania komórek może być wykorzystane do procedury:

Wskazania do wykorzystania metody MACS

Procedura preparatyki nasienia MACS jest szczególnie polecana parom, u których już wcześniej dochodziło do niepowodzeń technik zapłodnienia pozaustrojowego na etapie zapłodnienia lub wczesnego rozwoju zarodka (nieprawidłowy podział zarodków, wysoki poziom fragmentacji, degeneracja zarodków), a także w przypadku nawracających poronień.

Udowodniono zależność między wzmożoną apoptozą, a występowaniem Oligozoospermii (obniżona całkowita liczba plemników w ejakulacie), Asthenozoospermii (obniżona ruchliwość plemników), Teratozoospermii (obniżony odsetek plemników o prawidłowej morfologii) oraz obniżonej żywotności plemników. Także wartość fragmentacji chromatyny plemników  koreluje ze stopniem apoptozy. Oznacza to, że w przypadku wyniku z wysoką wartością %DFI (>15% DFI- odsetek plemników z fragmentacją DNA), może występować nasilona apoptoza plemników. Dodatkowo spadek gonadotropin (LH, FSH) i testosteronu wpływa na aktywacje szlaków apoptotycznych komórek plemnikowych. Metoda ta jest zaleca także u osób prowadzący siedzący tryb życia, lub pracy (np. praca biurowa, zawodowi kierowcy), ponieważ udowodniono, że prowadzi to do przegrzewania jąder i aktywacji zaprogramowanej śmierci komórkowej. Do nieprawidłowej, zwiększonej temperatury jąder może też dochodzić w wyniku częstych gorących kąpieli, częstego korzystania z sauny, czy noszenia obcisłej bielizny.

Równocześnie należy pamiętać, że metoda ta może być wykorzystana jedynie u pacjentów, u których całkowita liczba plemników w ejakulacie wynosi co najmniej 10mln.

Przygotowanie:

Mężczyzna oddaje nasienie drogą masturbacji do sterylnego pojemnika, podpisanego jego imieniem i nazwiskiem, numerem pesel oraz godziną oddania ejakulatu (w przypadku, gdy partnerka ma inne nazwisko, na pojemniku powinno się znaleźć także imię i nazwisko partnerki). Oddanie nasienia powinno nastąpić po okresie abstynencji płciowej od 2 do 7 dni. W okresie poprzedzającym badanie dobrze jest prowadzić higieniczny tryb życia, unikać alkoholu, papierosów i innych używek.

Skuteczność metody MACS

Badania potwierdzają skuteczność zastosowania metody MACS w technikach wspomaganego rozrodu, w porównaniu z innymi metodami służącymi do preparatyki nasienia przed wykorzystaniem w procedurze ICSI. Porównując metodę MACS z klasyczną metodą z użyciem nieciągłego gradientu uzyskano więcej ciąż biochemicznych oraz ciąż klinicznych wykorzystując metodę magnetycznie aktywowanego sortowania komórek.

Na podstawie artykułu: Dirican E.K i wsp, Clinical outcome of magnetic activated cell sortingof non-apoptotic spermatozoa before density gradient centrifugation for assisted reproduction, J Assist Reprod Genet (2008) 25:375–381

Co więcej, wykorzystanie techniki MACS wraz z inną metodą klasycznego rozdziału (np. metoda nieciągłego gradientu,  DGS)  prowadzi do wyeliminowania największego odsetka plemników z uszkodzonym DNA – nawet o połowę w porównaniu z niespreparowanym nasieniem.

Na podstawie artykułu: Vendrell X i wsp, Correlation between aneuploidy, apoptotic markers and DNA fragmentation in spermatozoa from normozoospermic patients, Reprod Biomed Online. 2014 Apr;28(4):492-502.

Metoda MACS jest dostępna w ofercie Centrum Leczenia Niepłodności PARENS. 

Bibliografia:

powrót

Rejestracja:
52 375 25 07

pon.-pt. 08:00-21:00
sob. 09:00-16:00